DUOMENŲ PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

UAB „Eckes-Granini Baltic“

Data: 2024 m. vasario mėn.

UAB „Eckes-Granini Baltic“ (toliau – „Eckes-Granini“) valdo interneto svetainę, kurią galima pasiekti domenu „www.elmenhorster.lt“ (toliau – Svetainė), taip pat mobiliąsias programėles išorinėse interneto svetainėse, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos profiliuose (toliau kartu vadinama „internetiniu turiniu“). Toliau mes informuosime jus apie asmens duomenų rinkimą jums naudojantis šia svetaine. Asmens duomenys yra visi duomenys, kurie gali būti susieti su jūsų asmenine informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresai, naudotojo elgesys.

Atsakinga institucija pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį:

UAB „Eckes-Granini Baltic“
Laisvės pr. 125
06118 Vilnius, Lietuva

info.lt@eckes-granini.com 

Visi prašymai suteikti informaciją, ištaisyti, ištrinti, prieštarauti ar atšaukti sutikimą, teisės apriboti duomenų tvarkymą ar teisės į duomenų perkeliamumą užtikrinimas, taip pat naudotojo pastabos ar klausimai, susiję su duomenų apsauga, turėtų būti siunčiami šiuo adresu.

Jūsų duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami laikantis duomenų apsaugos įstatymų, ypač Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG), taip pat, jei aktualu, Telekomunikacijų telemedijos duomenų apsaugos įstatymo (TTDSG), toliau aprašyta tvarka:

Asmens duomenys tvarkomi remiantis šiais BDAR teisiniais pagrindais.  Be to, jei atskirais atvejais yra svarbūs konkretesni teisiniai pagrindai, apie juos informuosime duomenų privatumo pareiškime.

•                Jei duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu ar tikslais – sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis).

•                Jei tvarkyti duomenis būtina sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti - sutarties vykdymas ir ikisutartinės užklausos (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis).

•                Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę – teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis).

•                Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba trečiosios šalies teisėtus interesus ir už juos nenusveria duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis – teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis).

1.     Asmens duomenų rinkimas naudojimui informaciniais tikslais

1) Jei svetainę naudojate tik informaciniais tikslais, t. y. jei ja naudodamiesi neprisijungiate, nesiregistruojate arba nenurodote jokios kitos informacijos, mes nerenkame jokių asmens duomenų, išskyrus tuos duomenis, kuriuos jūsų naršyklė siunčia tam, kad galėtumėte lankytis svetainėje. Tokie duomenys yra:

2) Be to, jums naudojantis svetaine, jūsų kompiuteryje saugomi slapukai. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų standžiajame diske, priskiriami jūsų naudojamai naršyklei ir per kuriuos tam tikra informacija perduodama slapuką nustačiusiai svetainei (šiuo atveju mums). Slapuke paprastai nurodomas domeno, iš kurio slapukas gautas, pavadinimas, slapuko gyvavimo laikas ir vertė, paprastai atsitiktinai sugeneruotas unikalus skaičius. Slapukai negali paleisti jokių programų ar perduoti virusų į jūsų kompiuterį. Jų paskirtis – padaryti Interneto svetainę patogesnę ir efektyvesnę. Slapukus naudojame tik laikydamiesi įstatymų nuostatų. Tai reiškia, kad visada gauname sutikimą, kurį galima atšaukti, išskyrus atvejus, kai tai nėra privaloma pagal įstatymus. Tai ypač taikoma, jei informacijos, įskaitant slapukus, saugojimas ir nuskaitymas yra neišvengiamai būtinas, kad būtų galima teikti mūsų internetinį turinį.

Asmens duomenis su slapukais tvarkome remdamiesi įvairiais teisiniais pagrindais. Jei buvo gautas sutikimas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra pareikštas sutikimas. Jei sutikimas nebuvo duotas, o slapukai yra būtini, šių slapukų pagalba tvarkomi duomenys bus tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais (pvz., mūsų internetinio turinio veiklos ir jo patogumo gerinimo tikslais) arba, jei tai atliekama vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus, siekiant įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus. Tikslus, kuriais slapukus tvarkome, paaiškinsime šioje privatumo politikoje arba sutikimo ir duomenų tvarkymo procesų kontekste

Slapukams ir jūsų sutikimui valdyti naudojame „Papoo Software & Media GmbH“ sprendimą. Todėl vykdydami užsakymų apdorojimą perduodame asmens duomenis (sutikimo duomenis) įmonei „Papoo Software & Media GmbH“, Auguststr. 4, 53229 Bona, Vokietija, kaip duomenų tvarkytojui. Sutikimo duomenimis vadiname šiuos duomenis: apsilankymo arba sutikimo ar nesutikimo data ir laikas, informacija apie įrenginį. Duomenys tvarkomi siekiant laikytis teisinių prievolių (prievolė pateikti įrodymus pagal BDAR 7 straipsnio 1 dalį) ir su tuo susijusių sutikimų dokumentų, taigi remiantis BDAR 6 str. 1 dalies c punktu. Duomenims saugoti naudojama vietinė saugykla. Sutikimo duomenys bus saugomi 3 metus. Duomenys saugomi Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie surinktus duomenis ir kontaktinę informaciją rasite čia https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Išsamią informaciją apie naudojamus slapukus ir galimybę duoti sutikimą naudoti slapukus rasite sutikimo nustatymuose. Ten taip pat galite atšaukti savo sutikimą.

2.     Asmens duomenų rinkimas individualiam naudojimui

1)     Be svetainės naudojimo tik informaciniais tikslais, siūlome įvairias paslaugas, kuriomis galite naudotis, jei jus tai domina. Norėdami tai padaryti, paprastai turėsite pateikti papildomų asmens duomenų, kuriuos naudosime atitinkamai paslaugai teikti. Jei neprivaloma informacija bus suteikta papildomai, ji bus atitinkamai pažymėta. Renkame, tvarkome ir naudojame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini, kad galėtumėte naudotis svetaine ir (arba) vykdyti su mumis sudarytą sutartį, arba kuriuos pateikiate patys. Visų pirma tai yra šie pagrindiniai duomenys apie naudotoją ir duomenys apie naudojimą, kurie gali būti siunčiami užpildant mūsų svetainėje pateiktas formas t. y.:

·        Bendrovė

·        Vardas (kurį sudaro kreipimosi forma, profesinis laipsnis, vardas, pavardė ir lytis)

·        Adresas

·        Telefono numeris

·        Fakso numeris

·        El. pašto adresas

·        Gimimo data

·        Naudotojo registracijos ir prisijungimo duomenys

·        Naudotojo banko duomenys

·        PVM mokėtojo kodas (neprivalomas)

 

2)      Duomenis apie naudotoją ir naudojimo duomenis naudosime nustatydami, projektuodami, keisdami ar nutraukdami sutartinius santykius su jumis, jei reikia, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus, prijungtume naudotoją prie svetainės ir susisiektume su jumis, jei to prašote arba jei tai būtina pagal sutartinius santykius ar leidžiama pagal įstatymus.

Asmens duomenys, išskyrus toliau nurodytų trečiųjų šalių teikėjų surinktus duomenis, bus saugomi ir tvarkomi Europos Sąjungoje.

3.     Duomenų ištrynimas

Jei šiame duomenų privatumo pareiškime arba duomenų tvarkymo per svetainėje pateiktą kontaktinę formą atveju nenurodyta kitaip, jūsų duomenis saugosime tik tol, kol mums jų reikės, pvz., jūsų pateiktam prašymui apdoroti. Todėl jūsų asmens duomenys bus ištrinti po to, kai jūsų prašymas bus išnagrinėtas, nebent bus susitarta kitaip. Duomenys apie naudotoją bus ištrinti praėjus dvejiems metams po to, kai pasibaigs sutartiniai santykiai, pasibaigus kalendoriniams metams, išskyrus atvejus, kai būtina ir teisiškai leistina saugoti ilgiau.

4.     Anoniminė statistinė naudotojo duomenų analizė

Turime teisę reklamos, rinkos tyrimų ar poreikiais pagrįsto svetainės dizaino tikslais kurti naudotojų profilius, naudodami pseudonimus, nebent tam prieštaraujate. Visų pirma mes anonimiškai analizuojame naudojimo duomenis statistikos tikslais, kad galėtume kurti svetainę pagal poreikius. Galite nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų naudojimu, pranešdami mums apie tai.

5.     „Google Analytics“ naudojimas

1)    Naudojame „Google Analytics“, kad galėtume matuoti ir analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine pagal anoniminį naudotojo identifikavimo numerį. Naudotojo identifikavimo numeris naudojamas analizės informacijai priskirti galiniam įrenginiui, siekiant nustatyti, kokį turinį galinio įrenginio naudotojai peržiūrėjo per vieną ar kelis naudojimo procesus, kokius paieškos terminus naudojo, kada ir kiek laiko vėl juos peržiūrėjo arba naršė mūsų svetainės turinį, nenaudojant unikalių duomenų, pavyzdžiui, vardų ar el. pašto adresų. Pseudoniminiai naudotojų profiliai kuriami naudojant informaciją, gautą naudojant skirtingus prietaisus, todėl gali būti naudojami slapukai. „Google Analytics“ neregistruoja ir nesaugo individualių ES naudotojų IP adresų. Tačiau „Google Analytics“ pateikia apytikslius geografinės vietos duomenis, gautus iš IP adreso struktūros. ES naudotojų atveju IP adreso duomenys bus naudojami tik šiems geografinės vietos nustatymo duomenims gauti, o po to bus ištrinti. Kai „Google Analytics“ renka rodiklius, visos IP užklausos atliekamos ES esančiuose serveriuose, prieš nukreipiant srautą į „Analytics“ serverius, esančius už ES ribų, ir juos apdorojant.

2)    „Google Analytics“ paslaugų teikėjas yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). Duomenų privatumo pareiškimą galima rasti adresu https://policies.google.com/privacy. Su „Google Ireland Limited“ sudarėme duomenų tvarkymo sutartį, kurios turinį galite peržiūrėti čia: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Perdavimo į trečiąsias šalis pagrindas – ES ir JAV duomenų privatumo sistema (DPF) ir standartinės sutarčių sąlygos (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami taip: Opt-Out-Plugin (išjungti įskiepį): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Skelbimų rodymo nustatymai: https://adssettings.google.com/authenticated. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“, duomenų tvarkymo tipus ir tvarkomus duomenis žr. https://privacy.google.com/businesses/adsservices 

 

6.     „Google“ sutikimo režimas

Savo svetainėje naudojame „Google Consent Mode“ („Google“ sutikimo režimą) – „Google“ teikiamą funkciją, kuri leidžia mums užtikrinti atitiktį duomenų apsaugos ir slapukų sutikimo nuostatoms. Naudodami „Google“ sutikimo režimą galime atsižvelgti į jūsų sutikimo nustatymus, ypač susijusius su „Google“ produktų, tokių kaip „Google Analytics“ ir „Google Ads“, naudojimu.

„Google Consent Mode“ renka informaciją apie tai, ar sutikote, kad mūsų svetainėje būtų naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Remdamasi šia informacija, „Google Analytics“ rinks ir siųs duomenis iš jūsų dabartinės sesijos arba ne.

Jei nesutikote naudoti slapukų, „Google Analytics“ ar „Google Ads“ nebus perduodama jokia informacija apie jūsų veiklą internete.

7.     Trečiųjų šalių paslaugų integravimas

1)     Į savo interneto turinį integravome „YouTube“ vaizdo įrašus, kurie saugomi svetainėje www.YouTube.com ir kuriuos galima paleisti tiesiai iš mūsų svetainės. Visi jie integruoti „išplėstiniu duomenų apsaugos režimu“, t. y. jokie duomenys apie jus, kaip naudotoją, nebus perduodami „YouTube“, jei vaizdo įrašų nepaleisite. Tik tada, kai paleidžiate vaizdo įrašus, perduodami 2 dalyje nurodyti duomenys. Mes neturime jokios įtakos tokio pobūdžio duomenų perdavimui. Šioje svetainėje taip pat integravome toliau nurodytų trečiųjų šalių teikėjų turinį „Google Maps“.

2)     Apsilankius svetainėje, trečiosios šalies paslaugų teikėjas gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte tam tikrame mūsų svetainės tinklalapyje. Be to, duomenys, minimi šio pareiškimo 1 dalies 1 punkte, bus perduoti. Tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar šis trečiosios šalies paslaugų teikėjas pateikia naudotojo paskyrą, per kurią esate prisijungę, ar jokios naudotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie įskiepio teikėjo, šie duomenys bus priskirti tiesiogiai jūsų paskyrai. Jei nepageidaujate, kad jūsų profilis būtų susietas su trečiosios šalies teikėjo profiliu, prieš paspausdami mygtuką turite atsijungti.

3)     Paslaugų teikėjas šiuos duomenis saugo kaip naudotojų profilius ir naudoja juos reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) tinklalapio kūrimui, kad patenkintų vartotojų poreikius. Toks vertinimas visų pirma atliekamas (taip pat su vartotojais, kurie nėra prisijungę) tam, kad būtų galima pateikti tinkamą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti šių vartotojų profilių kūrimui, o norėdami pasinaudoti šia teise, turite susisiekti su atitinkamu paslaugų teikėju.

4)     Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei kaip juos tvarko atitinkami paslaugų teikėjai galima rasti šių paslaugų teikėjų duomenų privatumo politikoje, nurodytoje toliau. Čia taip pat suteikiama daugiau informacijos apie jūsų teises šiuo klausimu ir nustatymų parinktis jūsų privatumui apsaugoti.

5)     Atitinkamų teikėjų adresai ir URL nuorodos su jų duomenų privatumo politika:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, JAV; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

8.     Subrangovai

Tvarkydami asmens duomenis naudojamės subrangovų paslaugomis ir su šiais duomenų tvarkytojais sudarome sutartis pagal BDAR 28 straipsnio reikalavimus.

Svetainės prieglobai pasitelkiamas subrangovas:

„Deutsche Telekom MMS GmbH“

Riesaer Straße 5

01129 Dresden

VOKIETIJA

https://www.telekom-mms.com/

 

9.  Dalyvavimas socialiniuose tinkluose (socialinė žiniasklaida)

Dalyvaudami socialiniuose tinkluose internete, tvarkome juose besilankančių naudotojų duomenis. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir už Europos Sąjungos ribų. Tai gali kelti pavojų naudotojams, nes, pavyzdžiui, gali būti sunkiau įgyvendinti naudotojų teises. Be to, naudotojų duomenys socialiniuose tinkluose paprastai tvarkomi rinkos tyrimų ir reklamos tikslais. Išsamų atitinkamų duomenų tvarkymo formų ir prieštaravimo (atsisakymo) galimybių aprašymą pateikiame atitinkamų tinklų operatorių pateiktose duomenų privatumo deklaracijose ir informacijoje.

Prašymus suteikti informaciją ir ginti duomenų subjekto teises veiksmingiausiai galima pateikti patiems duomenų teikėjams. Tik paslaugų teikėjai turi prieigą prie naudotojų duomenų ir gali tiesiogiai imtis atitinkamų priemonių bei teikti informaciją. Jei jums vis dar reikia pagalbos, galite kreiptis į mus

10.  Asmens duomenų apsauga

Imamės techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos reikalavimus, kad apsaugotume naudotojo asmens duomenis. Visi mūsų darbuotojai, dalyvaujantys tvarkant asmens duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį ir yra atitinkamai apmokyti. Naudotojo asmens duomenys, perduodami į svetainę, šifruojami naudojant HTTPS.

11.  Duomenų subjektų teisės

Naudotojas ir kiti duomenų subjektai gali reikalauti iš mūsų šių teisių, susijusių su jų asmens duomenimis pagal BDAR, kurios visų pirma kyla iš BDAR 15-21 str.:

Nuoroda į teisę nesutikti pagal BDAR 21 str.

Turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Jei su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

12.  Duomenų apsaugos priežiūros institucija ir teisė teikti apeliaciją

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta, jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos BDAR nuostatos. Už mus atsakinga duomenų apsaugos priežiūros institucija:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefonas: +49 (0) 6131 208-2449
Faksas: +49 (0) 6131 208-2497
Svetainė: https://www.datenschutz.rlp.de/   
El. paštas: poststelle@datenschutz.rlp.de  

13.  Duomenų apsaugos pareigūnas

Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu privacy@eckes-granini.com arba mūsų pašto adresu su prierašu „Duomenų apsaugos pareigūnas“.

14.  Šio duomenų privatumo pareiškimo atnaujinamas

Kartkartėmis šio Duomenų privatumo pareiškimo turinys turės būti atnaujintas. Todėl mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu šią politiką keisti. Pakeistą Duomenų privatumo pareiškimo versiją registruotiems vartotojams išsiųsime el. paštu prieš jai įsigaliojant ir paskelbsime toje pačioje vietoje, kaip ir šį duomenų privatumo pareiškimą.

 

Jei šioje privatumo politikoje pateikiame įmonių ir organizacijų adresus ir kontaktinę informaciją, turėkite omenyje, kad adresai laikui bėgant gali keistis ir kad prieš susisiekdami su mumis turėtumėte patikrinti informaciją.